Startuje Akademie kosmonautiky 2016

SPACE ACADEMY bude dlouhodobým kurzem organizovaným Českou kosmickou kanceláří a zaměřeným na podporu a zintenzivnění zájmu o kosmonautiku a kosmickou vědu a techniku u vybrané skupiny mladších účastníků Expedice Mars (ale nejenom jich!), kteří se touto vysoce odbornou tématikou již dlouhodobě zabývají.

SA03
.

Formou přednášek a besed s odborníky, exkurzí a vzájemnými kontakty jim přinese možnost získat informace a znalosti, které jsou v tomto nepříliš rozšířeném oboru jinak těžko dohledatelné. Součástí projektu budou i besedy a setkání s dřívějšími i současnými profesionály v kosmických vědách, které účastníkům přinesou náhled do historie, současnosti a snad i budoucnosti kosmonautiky, astronomie a ostatních věd v České republice a přilehlém vesmíru…

SPACE ACADEMY organizuje Česká kosmická kanceláře s podporou grantu od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, určeného na podporu nadaných žáků základních a středních škol v roce 2016. Projekt je určen pro zájemce ve věku 13 až 16 roků, výjimečně i starší, maximálně však do věku 19 let. Do prvního ročníku akademie v roce 2016 bude zařazeno 10-12 vybraných účastníků z celé České republiky. Hlavním kritériem výběru je aktivní zájem o kosmonautiku, vyjádřený především předchozím zapojením do Expedice Mars, případně do jiných akcí, projektů a soutěží podobného typu.

SA04
.

V rámci prvního ročníku SPACE ACADEMY 2016 se uskuteční celkem 5 víkendových jedno a dvoudenních setkání – třikrát to budou dvoudenní setkání v Praze (červen, říjen, prosinec) naplněná přednáškami, besedami a exkurzemi, dvakrát účastníci akademie navštíví vzdělávací centra v České republice (v září Techmánii Plzeň a v listopadu Pevnost poznání v Olomouci). Účastníkům budou částečně hrazeny cestovní náklady a plně budou mít hrazeno ubytování, stravování a vstupné.
Povinností účastníků kurzu bude zúčastnit se minimálně čtyř akcí z pěti plánovaných (účast 80%). Zapojení se do SPACE ACADEMY 2016 není na překážku účasti v aktuálně probíhajícím ročníku Expedice Mars 2016.

SA01
.

Předběžné termíny jednotlivých kurzů jsou:
(1) 2.-3.7., Praha
(2) 24.-25.9. Techmánia Plzeň+Praha
(3) 15.-16.10., Praha
(4) 12.11. Pevnost Poznání Olomouc
(5) 17.-18.12. Praha

Na SPACE ACADEMY 2016 budou jako lektoři a přednášející spolupracovat i další starší absolventi Expedice Mars, včetně současných velitelů.

Zájemci o účast ve SPACE ACADEMY 2016 se mohou hlásit na e-mailu halousek@czechspace.cz co nejdříve, uzávěrka přihlášek je 5.6.2016. Vybraní účastníci budou vyrozuměni ihned po uzávěrce.

SA02
.

Další informace: Milan Halousek (Česká kosmická kancelář), tel. 602 153 564, e-mail halousek@czechspace.cz

(Ilustrační fotografie jsou z programů Expedice Mars)