Pozdrav z Euro Space Center (EM2011)

V našem expedičním archivu jsme našli pohlednici, kterou zaslala finálová posádka Expedice Mars 2011 admirálovi Slávku Hrzalovi

em11pohled1
.
em11pohled2
.

Jak vidíte, všechno je pečlivě archivováno a uloženo pro budoucnost :-)