Michal a Lucie na sympoziu „Humans in Space“

Ve čtvrtečním programu velkého mezinárodního sympozia „Humans in Space“ představili v sekci „Education and Outreach“ aktivity Expedice Mars dva z našich velitelů – Michal Vyvlečka a Lucie Davidová.

his02
.

Zatímco Michal seznámil účastníky sympozia se základními fakty o Expedici Mars, Lucie v druhé polovině vymezené patnáctiminutové presentace představila projekt sociomapování finálové posádky Expedice Mars 2014 během simulovaného letu ve Vyškově.

his00
his10
his09
his08
his07
his04
his05
his06

Předsedajícím této sekce byl první rumunský kosmonaut Dumitru Prunariu, který poslal pozdrav celé Expedici Mars :-)

his03
Rumunský kosmonaut Dumitru Prunariu mezi Michalem Vyvlečkou a Lucií Davidovou. Vpravo druhý předsedající sekce Rupert Gerzer z Německa
prunariuHIS
Dumitru Prunariu během svého kosmického letu v roce 1981 (Sojuz 40 / Saljut 6)

Několik dalších účastníků Expedice Mars se sympozia HIS2015 zúčastnilo jako dobrovolní organizační pomocníci!

his12
(foto: CSO)

 

Ve dnech 29. června až 3. července hostila Praha mezinárodní sympozium s názvem Humans in Space zaměřené na problematiku přítomnosti člověka v kosmickém prostoru a s tím souvisejícího výzkumu a techniky. Sympozium pořádá Mezinárodní astronautická akademie IAA společně s Českou kosmickou kanceláří.

his2015
Motiv HIS2015 (archiv CSO) 

Sympozium Humans in Space má více jak čtyřicetiletou tradici a koná se pravidelně jednou za dva roky. Poslední tři se konala v Moskvě, Houstonu a Kolíně nad Rýnem. V Praze se uskutečnil jubilejní 20. ročník.

Sympozium nabízí jedinečnou příležitost pro vědce, výzkumné a vývojové pracovníky, ale i postgraduální studenty z celého světa prezentovat a zhodnotit nejnovější trendy. Je zde rovněž prostor pro diskuzi o aktuálních problémech, pro navazování kontaktů a rozvoj vzájemné spolupráce a sdílení výsledků výzkumu.

Vědecký výbor sympozia je složen ze čtyř desítek předních světových vědců a specialistů. Program 20. sympozia Humans In Space bude tvořen plenárními zasedáními, tematicky orientovanými bloky a také posterovou sekcí. Hlavními tématy budou vliv kosmického prostředí na člověka, kosmická medicína a opatření k potlačení nežádoucích vlivů, astrobiologii, pozemní analogové studie, technologie, komerční kosmické lety i vzdělávání.

(podle informačních materiálů České kosmické kanceláře)